ติดต่อ:
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานคลังและพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์
02-5872096, 02-5552000
Facebook
https://www.facebook.com/Applied-Arts-Kmutnb-341896135921276